Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /www/wwwroot/dabeizhou6.com/www.dabeizhou6.com/data/com.conn.php on line 45
宋大善寺行童《净土圣贤录》-大悲咒在线网
大悲咒在线网
大悲咒在线网
拜佛与医学 谷响集
主页/ 净土圣贤录/ 文章正文

宋大善寺行童《净土圣贤录》

导读:大善寺行童,常随师善辉,持诵佛名。一夕,梦妇人持数珠示之。童曰,欲得一串,恨无钱买耳。妇人曰,我当与汝,汝可开口,即以数珠投口中。童寤,以告师。辉曰,此是大势至菩萨,授汝念佛三昧也。过数日,童见二大士,持华座与之。曰,更过七日,当乘此来生净土也。童即语人云,我七日当行也。至期,忽自唱曰,菩萨来矣,即座而化。(佛祖统纪)...

  大善寺行童,常随师善辉,持诵佛名。一夕,梦妇人持数珠示之。童曰,欲得一串,恨无钱买耳。妇人曰,我当与汝,汝可开口,即以数珠投口中。童寤,以告师。辉曰,此是大势至菩萨,授汝念佛三昧也。过数日,童见二大士,持华座与之。曰,更过七日,当乘此来生净土也。童即语人云,我七日当行也。至期,忽自唱曰,菩萨来矣,即座而化。(佛祖统纪)

\


相关知识